Jakob Valdma 2020 - TerveysSummit

single.php

Jakob Valdma 2020

Jakob Valdma

Jakob Valdma on elintavoista, ravitsemuksesta, aineenvaihdunnasta ja sen häiriöistä kiinnostunut lääkäri. Jakobia kiinnostaa erityisesti terveyden tarkastelu kokonaisuutena. Hän on kiinnostunut elintapalääketieteestä, mikä täydentää koululääketieteen osaamista.

Hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat: ruokavalio, liikkuminen, stressi, unen määrä ja laatu, ravintoaineiden saanti sekä psyykkinen vointi. Hän kuuluttaa ihmisen aktiivista osallistumista oman terveytensä hoitoon, jolloin hänen roolinsa on valmentava. Jakobin kiinnostus kumpuaa omista kokemuksista, taistelusta tunnistaa ja voittaa omat heikkoudet sekä löytää motivaatio tapojen muuttamiseen. Hän haluaa jatkuvasti kehittyä ja oppia lisää, kokien etteivät terveydenhuollon nykyiset toimintamallit ole aina riittäviä. Kykenisimme parempaan ja tutkimaan tarkemmin.

Lääketieteen lisensiaatiksi Jakob on opiskellut kotimaassaan Tarton yliopistossa vuonna 2012. Hän on tästä asti tehnyt koko työuransa Suomessa ja nähnyt koko terveydenhuollon sekä työterveyshuollon kentän. Päivätyönsä ohella hän valmentaa ihmisiä internetin ja etäyhteyden kautta ravitsemuksen, elintapojen ja yksilöllisen holistisen lähestymisen avulla.

Erityisosaamista hänellä on paino- ja aineenvaihduntaongelmissa, tyypin 2 diabeteksen ja  metabolisen oireyhtymän hoidossa. Hänellä on paljon tietämystä erilaisten ruokavaliotyyppien (mm. ketogeeninen, paleo, välimerellinen) toteuttamisesta ja ravintoaineiden toiminnasta. Hänen mukaansa myös kivunhoito on keskittynyt liikaa lääkehoitoon – hän keskittyy löytämään kivun fysiologisen juurisyyn ja hoitamaan tätä. Valdma on kouluttautunut myös ravintovalmentajaksi ja Personal Traineriksi.  Hän on julkaissut kirjan Peruuta Diabetes (Fitra, 2019).

Lue lisää täältä>>

About the Author Emilia Tuominen